onsdag 9. april 2008

Nye familie etter en skilsmisse

1. samfunnet er i stadig endring. det er folk som gifter seg og noen skiller seg på grunn av en krangel mellom foreldrene. hvis de har barn vil det gå mest ut over barna, fordi barna opplever ting mye sterkere på seg enn det voksene gjør. barnet kan kansje ikke forstå hvorfor forelderene krangler og hvorfor de ble skilt og barna har sikker mange spørsmøl som de ikke får svar på eller vill få svar på. etter at foreldrene har flyttet fra verandre finner de sikkert en ny og blir kjærster og kansje gifter seg igjenn. da blir dette kalt en nyfamilie.


2. skilsmissen har økt fra da jeg var liten. det har blitt mere vanlig at foreldrene skilles og barna mo pendle mellom to hjemm. og homofili er mere akseptert i samfunnet enn det det var før.

tirsdag 1. april 2008

Brukermedvirkning for barn og unge

Om brukermedvirkning
for brukers deltakelse og medvirkninger er en mulighet og en rettighet. Brukermedvirkning både på individets- og utviklingsnivå er i dag forankret i flere lover. Barn og unges rett til å uttrykke seg og sin mening i saker som angår dem, rett til å bli tatt på alvor og rett til at deres meninger tillegges vekt er blant annet forankret i FNs Barnekonvensjon artikkel 12, i Barneloven § 31 -33, i Barnevernsloven § 6 - 3 og i Opplæringsloven § 9a.

Barnekonvensjonen er sentral når det gjelder barnas krav på brukermedvirkning.
I barnekonvensjonen kan du lese om brukermedvirkning blant annet i paragrafene 12 og 13.

12 Å SI SIN MENING OG BLI HØRT
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

13 FÅ OG GI INFORMASJON
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta or spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Barn i barnehagen skal få muligheter til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen. Dette må vi se i en sammenheng med barnets alder og modningsnivå. Som en voksen og ansvarlig for å gi omsorg til barnet du jobber med, og du vet for eksempel at små barn trenger søvn opptil flere ganger i løpeet av døgnet, å ikke bare om natten. Det spørre et barn på et og et halvt år om hun vil sove, er ikke å gi barnet rett til medvirkning. Ved å oppmuntre barn til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og gi anerkjennelse for disse, gir du barnet mulighet til medvirkning.


Barn i skolen skal også få en mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen. Vi må se dette i en sammenheng med barnets alder og modningsnivå.

ungdom i ungdomsklubber skal også få en mulighet til medbestemmelser på hverdagen sin. og Brukerne må være med å bestemme hva som skal skje i klubben. Det kan gjøres på veldig mange måter, f.eks. kan de ha en spørreundersøkelse eller brukerundersøkelse. Da vil ungdommen bli hørt, mens de voksne har kontrollen.

kilder:
vekst kommunikasjon og sammhandling vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget.

www.oppvekstbanken.no/xp/pub/topp/brukermedvirkning/om_brukermedvirkning/123685

onsdag 26. mars 2008

alt som har med grupper

hvilke ferdigheter har de som har en god sosial kompetanse?
de ferdigheter personene ha er selvkontroll, å kunne vise empati til andre, har sammarbeids evne, tar intiativ og ansvar. da er man en person som har en gog sosialkompetanse.

fortell om et gruppe arbei som har vært bra. det gruppe arbeidet jeg husker har vært det beste det var på ungsomskolen unner prosjektet de gode 20 og de hare 30 årene. vi fikk et godt sammhold og vi gjorde tingene sammen og ble enige om hvordan vi ville ha det på skuspillet. den fungerte godt fordi vi sammarbeidet og og vi ble enige om viktige ting og vi fikk det til å henge sammen alle komm med forslat til vhordam vi skulle gjøre det. og noen tok ansvar for at vi komigang så vi kunne bli ferdig med å planlegge.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
er at man tar ansvar for noe og at man respekterer de man jobber sammen med og at man lytter på hva de andre sier.

drama som meg!

drama tenker jeg på?:
jeg tenker på at det kan være noe muntlig, fysisk, psykisk og sosialt. jeg tenker at man skaper noe og gjør en refleksjon eller noe til virklighet med tekst. det kan være en måte og uttrykke seg på.
min erfaring for drama er at jeg har fremført noe for barneskolen da jeg gikk i 7klasse var jeg jesus i det spillet som man har før påske på hvær skole. jeg har også opptredd på sene sammen med noen på ungdomskolen. men jeg er ikke veldig vill med å stå på en sene foran en stokk med andre. jeg har vært med på en drama gruppe i noe som heter tensing og der lærte jeg litt om hva som er vanskelig og hva som er lett å gjøre men det er morsomt og holle på med drama på denne måten for da ble jeg mere sikke på hvordan jeg skal opp føre meg på en sene.
jeg har ikke holt på å unnervise i drama men jeg har deltatt i en liten gruppe med 6-10andre.
drame er spende på alle måter for man gjør ting som kan være komiske men bare fortsetter og gjøre det uten å le så jeg liker å holde på med drama for de det er en måte jeg kan uttrykke meg på og jeg kan bli bedre kjent med andre som kansje jeg aldri kunne tengt meg å snakke sammen med før.

sporty grei fyr

hei her er min blogg her fra bufa.

dete er en spendene fag som er interesang for de fleste.